Birgit Verkleij
Tuina masseur
Natuurgeneeskundig therapeut
Birgit Verkleij

Fiscale voordelen

Werkgevers worden door de overheid gestimuleerd om voor hun medewerkers gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
Op veel bedrijven worden er voorzieningen getroffen in het kader van gezondheid die zorgen voor gemotiveerde, gezonde werknemers.
Massages op de werkvloer worden door de Belastingdienst erkend als ARBO voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. (Zie Handboek loonheffingen)

 

Wanneer u massages opneemt in uw ARBO plan komen de uiteindelijke kosten voor massages door de fiscale regelingen veel lager uit.
Omdat ARBO voorzieningen fiscaal tot de nihilwaardering behoren kunt u de kosten van de massages opvoeren als bedrijfskosten en kan de berekende BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

 

De Belastingdienst heeft enkele voorwaarden gesteld waaraan u als werkgever dient te voldoen:

Neem voor meer informatie over de fiscale voordelen voor uw bedrijf contact op met de Belastingdienst.